PENB - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), označovaný také jako energetický štítek poskytne informaci kolik daná budova při svém provozu spotřebuje energie – na vytápění, větrání a chlazení, ohřev teplé vody i osvětlení.Energetický průkaz se od 1.1.2013 týká stavitelů všech nových budov a také majitelů starších nemovitostí, pokud je chtějí prodat. Nezáleží přitom na typu a funkci stavby – tato povinnost platí pro rodinné i bytové domy, stejně jako pro administrativní a průmyslové budovy.

V kterých situacích platí povinnost předložit PENB
Podle novely zákona 406/2000 Sb. je vlastník prodávaného objektu povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu a ten pak předložit už při nabídce či inzerci nemovitosti. Při podpisu kupní smlouvy je vlastník nemovitosti ze zákona povinen předat kupujícímu originál či ověřenou kopii energetického štítku. V zákoně je konečně ustanovena také povinnost na straně stavebníka nebo společenství vlastníků vyhotovit energetický průkaz a ten předložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.